Predaj a servis autoskiel.

 

Predaj a montáž autoskiel.

Ceny autoskiel na vyžiadanie.

 

Oprava lokálneho poškodenia čelného skla.

Nie vždy je nevyhnutná výmena poškodeného čelného skla. Lokálne poškodenia je možné opraviť technológiou zalievania. Najskôr sa z miesta poškodenia vysaje vzduch a preplachom sa odstránia drobné nečistoty a vlhkosť. Miesto sa vyplní transparentnou živicou a tá sa nechá vytvrdnúť pod UV žiarením.

Opravené sklo má rovnaké vzhľadové a mechanické vlastnosti ako nepoškodené sklo. Na kvalitu opravy má vplyv doba, ktorá uplynula od momentu poškodenia do doby opravy a v neposlednom rade charakter poškodenia. Preto je dôležité kontaktovať nás čo najskôr. Ak vám iné povinnosti bránia v návšteve nášho servisu prelepte poškodené miesto priesvitnou lepiacou páskou. Spomalíte prenikanie nečistôt a vzdušnej vlhkosti do miesta poškodenia.

Na opravu skla poskytujeme záruku.

Cena opravy čelného skla je od 25€ s DPH a záleží na rozsahu a typu poškodenia. Cenu určí technik pri obhliadke vozidla.